Deskundigheidsbevordering


Het regionaal preventieteam TAD, Het Psychiatrisch Expertise Team (PET) en het Drugs Expertise Team (DET) bieden thematische vorming, intervisie, advies/consult alsook coaching aan. Dit aanbod valt uiteen in een open aanbod dat regelmatig wijzigt en een vast aanbod dat bestaat uit basispakketten. 


Subpagina''s (2): Open aanbod Vast aanbod
Comments