Hier wordt gewerkt aan een nieuwe website. Kom je binnenkort opnieuw een kijkje nemen?

Het CGG past zijn werkzaamheden opnieuw aan in deze periode van heropflakkering van Covid-19.
De afspraken zullen vanaf heden weer vooral telefonisch of online doorgaan. Uitzonderlijk vinden nog gesprekken op de dienst plaats.
We organiseren deze zorg dan op een veilige manier, rekening houdend met de algemeen geldende maatregelen van de Federale Overheid. Wanneer u een afspraak hebt in het CGG dient u het gebouw te betreden met een mondmasker


Welkom

Het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg verleent ambulante zorg aan personen met psychische, psychosociale en psychiatrische problemen.

Er is een aparte werking voor kinderen en jongeren, adolescenten en jongvolwassenen en volwassenen en ouderen.

Daarnaast heeft het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg een bijzonder preventief aanbod op het vlak van de thema’s ‘alcohol en andere drugs’ en ‘zelfmoord’ uitgebouwd.

Het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Noord-West-Vlaanderen werkt voor de ganse regio Noord-West-Vlaanderen en heeft vestigingsplaatsen te Brugge, Oostende en Torhout.


Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 gaat de nieuwe Europese GDPR-wetgeving van kracht. General Data Protection Regulation gaat over het beheer en de beveiliging van persoonlijke gegevens van Europese burgers.

Wij nemen de nieuwe Europese privacywetgeving ter harte.  In België is het bewaren van patiëntgegevens reeds langer streng gereglementeerd.  Bij CGG Noord-West-Vlaanderen vzw staan er al werkwijzen en procedures op punt die de gegevensbescherming garanderen.  Samen met andere CGG’s engageert ons CGG zich tot het verder onderzoeken naar de noodzaak van bijkomende maatregelen in het kader van deze nieuwe wetgeving.


  

Creatieve therapie

Subpagina''s (1): Privacyreglement - GDPR