Missie

Het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Noord-West-Vlaanderen , vzw,  neemt haar verantwoordelijkheid  op in het ruime veld van de geestelijke gezondheidszorg. Het is daartoe gemandateerd door de erkenning van de Vlaamse gemeenschap maar eveneens door het engagement en de betrokkenheid van medewerkers en bestuurders.

Onze prioriteiten zijn zowel preventie als behandeling. Wij richten ons in samenwerking met andere actoren op het individu, zijn omgeving en op de samenleving. Wij stáán voor een kwaliteitsvol en ethisch handelen en werken met voldoende kritische zin, multidisciplinair en multimodaal in teamverband.

Het CGG garandeert intern én extern een respectvolle benadering van wie er beroep op doet, en vooral ten aanzien van de levensbeschouwelijke verscheidenheid. Daarnaast worden ook de universele verklaringen van de rechten van de mens en van het kind  onderschreven.

We kiezen voor een lerende en voorwaardenscheppende organisatie die gericht omgaat met de kwetsbaarheid van iedereen.