Nuttige links

Geestelijke gezondheidszorg portaalsites

www.gezondheidenwetenschap.be/richtlijnen

Geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen

  • Federatie diensten geestelijke gezondheidszorg: www.fdgg.be
  • Overlegplatform geestelijke gezondheidszorg West-Vlaanderen: www.op-wvl.be
  • Familieleden en vrienden van personen met psychiatrische problemen: www.similes.be