Preventie‎ > ‎

Tabak, alcohol & andere drugs

Klik hier om in te schrijven op een vorming binnen ons open aanbod.


1. Situering

Een realistische visie op de huidige samenleving erkent het gebruik van alcohol en andere drugs, alsook zijn (in-)directe gevolgen voor zowel individu als omgeving. Verschillende actoren zijn gebaat met een preventieve en vroegtijdige aanpak.  Het regionaal preventieteam alcohol en andere drugs van het CGG Noord-West-Vlaanderen beoogt de gebruiker en zijn omgeving deskundiger te maken in het omgaan met het gebruik van alcohol- en andere drugs en de problemen die hieruit kunnen ontstaan. Het kiest hierbij voor structurele preventie door middel van diverse initiatieven die gericht zijn op intermediairen of sleutelfiguren, organisaties en structuren binnen diverse sectoren. Centrale begrippen zijn het maximaliseren van de bespreekbaarheid omtrent het thema en het werken op basis van actuele wetenschappelijke inzichten. Voor dit laatste baseert men zich vooral op de structurele input vanuit de Vereniging voor Alcohol en andere Drugproblemen (VAD).

Afhankelijk van het product, de omstandigheden en de kenmerken van de gebruiker worden volgende doelstellingen nagestreefd:

 • verantwoord leren omgaan met gebruik: ondersteunen van bewust en verantwoord gedrag op basis van correcte informatie en persoonlijke en sociale vaardigheden;
 • vroegtijdig ingrijpen: streven naar snelle detectie van problemen zodat herstel maximaal wordt;
 • beperken van schade: zich realiserend dat gebruik een maatschappelijk gegeven is, wordt gezocht om risico’s te beperken en worden structureel maatschappelijke interventies gestimuleerd;
 • uitstellen van experimenteergedrag: de wetenschap dat experimenteergedrag op jonge leeftijd de kans op probleemgebruik verhoogt vraagt naar initiatieven die de beginleeftijd uitstellen;
 • aanmoedigen van niet-gebruik: middelengebruik mag nooit de norm zijn. Zo zijn er diverse omstandigheden waarin niet-gebruik de enige veilige en gezonde keuze is.

2. Aanbod

Het regionaal preventieteam alcohol en andere drugs van het CGG Noord-West-Vlaanderen biedt vorming op maat, verleent advies en consult en geeft procesondersteuning bij het ontwikkelen van een preventief alcohol- en drugbeleid. Volgende West-Vlaamse steden en gemeenten kunnen terecht bij CGG Noord-West-Vlaanderen: Alveringem, Beernem, Blankenberge, Bredene, Brugge, Damme, De Haan, De Panne, Gistel, Ichtegem, Jabbeke, Knokke-Heist, Koksijde, Koekelare, Lo-Reninge, Middelkerke, Nieuwpoort, Oostende, Oostkamp, Oudenburg, Torhout, Veurne, Zedelgem, Zuienkerke. Andere West-Vlaamse steden of gemeenten kunnen terecht bij CGG Largo (Largo)

Ons aanbod richt zich voornamelijk tot volgende sectoren en doelgroepen:                     

 • Jeugd: jeugdhuizen en -bewegingen;
 • Onderwijs: lager, secundair en hoger onderwijs, leerkrachten en leerlingenbegeleiders;
 • Arbeid: bedrijven, organisaties en verenigingen;
 • Bijzondere Jeugdzorg: hulpverleners van Comités voor Bijzondere Jeugdzorg, medewerkers Integrale Jeugdhulp, …;
 • Welzijn: hulpverleners van CAW, OCMW, …;
 • Gezondheid: huisartsen, AZ, sportverenigingen, …;
 • Lokaal beleid: steden en gemeenten, het ondersteunen van lokale preventiewerkers;
 • Justitie: gevangenissen, opleiden van penitentiaire beambten;
 • Horeca en uitgaan: vormen van horeca-uitbaters en barpersoneel;
 • Thuiszorg: vormen van thuisverzorgenden, …

Er wordt tevens themagericht gewerkt. Denk daarbij aan alcohol en andere drugs in het kader van armoede, studenten en verslaving, ouderavonden (train de trainer), …

We onderscheiden drie grote werkvormen:


2.1 Advies en consult

Eenmalige, vrijblijvende informatieverstrekkende contacten, al dan niet face-to-face.


2.2 Informatiesessies, vormingen en trainingen (op maat of vanuit het open aanbod)

Informatiesessies zijn kortdurende (2u tot 3u) voordrachten voor grotere groepen (vanaf 12 personen) met een sterke nadruk op ‘ex-cathedra’ invulling. Interactie komt hierbij weinig aan bod. Ervaring met het thema is geen vereiste.

 

Vormingen hebben een interactief karakter. Het zijn eenmalige of op elkaar volgend relatief korte sessies (max. 2 dagdelen) met beperkte groepsgrootte (tot 12 personen). Bij vormingen wordt er, naast kennisoverdracht, expliciet ruimte gecreëerd voor reflectie, eigen inbreng en is er aandacht voor het persoonlijke leerproces. Ervaring met thema is geen vereiste. Interactie van de deelnemers wel.

 

Trainingen gaan verder dan vormingen. In een training wordt nog meer de nadruk gelegd op inter- en intrapersoonlijk leren, op reflectie. Inhoud blijft belangrijk, maar is zeker niet prioritair. Dit zijn intensieve, vaak meerdaagse sessies voor beperkte groepen (tot 12 personen) Motiverende gesprekvoering  is een open aanbod binnen het trainingspakket. Ervaring met gespreksvoering is gewenst, interactie vereist.


2.3 Procesondersteuning (coaching)

Het regionaal preventieteam alcohol en andere drugs van CGG Noord-West-Vlaanderen helpt bij het opzetten van een preventief alcohol- en drugbeleid. Onder een alcohol- en drugbeleid wordt verstaan:

 • een beleid dat gericht is op risicobeperking van gebruik, misbruik en afhankelijkheid van alle genotsmiddelen;
 • een beleid dat structureel is en op lange termijn gericht;
 • een beleid dat planmatig en in opeenvolgende stappen wordt opgezet;
 • een beleid dat gekaderd wordt in een bredere context.

 

Om dit beleidsplan te realiseren wordt er vooreerst een werkgroep opgezet, waarin zoveel mogelijk hiërarchische en/of inhoudelijk posities vertegenwoordigd zijn. Deze werkgroep buigt zich over de volgende aspecten:

 • analyse van de huidige situatie;
 • visie-ontwikkeling;
 • het formuleren van de uitgangspunten en doelstellingen;
 • opstellen van duidelijke regelgeving en procedures;
 • het vastleggen van hulpverleningsmogelijkheden;
 • het opmaken van een plan omtrent voorlichting en vorming;
 • het opmaken van een actieplan;
 • evaluatie.

De eigenlijke coaching bestaat uit:

1. bewaken en begeleiden van de verschillende stappen in het overleg

2. vergaderingen inhoudelijk helpen voorbereiden en bijwonen

3. aanreiken van deskundige informatie en ervaringen gedurende het ganse proces


Hebt u vragen? Wenst u een offerte?  Aarzel niet om ons te contacteren!


Het preventieteam alcohol en andere drugs.


Contact:

CGG Noord-West-Vlaanderen vzw
Frère-Orbanstraat 143
8400 Oostende
059 500 500
preventieTAD@cgg.be


Veerle Louwage
Regionaal preventiewerker alcohol- en andere drugs CGG NWVL
veerle.louwage@cgg.be


Evelien Bartier
Regionaal preventiewerker alcohol- en andere drugs CGG NWVL
evelien.bartier@cgg.be