Preventie‎ > ‎

Vroeginterventie

ViDA is een kortdurend psycho-educatief programma binnen CGG Noord-West-Vlaanderen.

Doelgroep
ViDA richt zich tot schoolgaande jongeren (12 – 18 jaar) die beginnend (problematisch) alcohol en/of andere drugs gebruiken. Vaak ziet de jongere zijn gebruik niet als een probleem, maar maakt de omgeving zich zorgen, omwille van:

-      Problemen op school, vrije tijd, thuis…

-      Het onder invloed zijn in een ongepaste situatie,

-      Een vaststelling van het gebruik door politie,

-      

Ook jongeren die (nog) niet gemotiveerd zijn om iets aan hun gebruik te doen, kunnen doorverwezen worden naar ViDA.

 

Doelstelling
De doelstelling van ViDA is jongeren te motiveren om hun gebruik te veranderen zodat mogelijke risico’s op schade door hun gebruik vermeden of verminderd kunnen worden. De jongeren worden niet gedwongen om hun gebruik te stoppen. Dit is hun eigen keuze. Via ViDA kunnen ze deze keuze meer doordacht maken, met correcte informatie en verruimde inzichten.

 

Programma

Het individueel programma bestaat uit 5 contactmomenten van 1 uur.

Programma jongeren
We trachten jongeren inzicht bij te brengen over de gebruikte producten, het eigen gebruikspatroon en de invloed van het gebruik op het eigen functioneren en dat van zijn/haar omgeving. Dit doen we door zowel verbale als non-verbale methodieken te gebruiken en door op een interactieve en participatieve wijze te werken.

Aanmelden
Aanmelden mag via het centrale telefoonnummer van Drugs Expertiseteam Noord-West-Vlaanderen - 050 407 777 (ViDA vermelden), elke voormiddag tussen 8u30-12u.

Aanmelden kan ook via e-mail via vida@cgg.be

Na de aanmelding maken wij een afspraak voor een intakegesprek. Hierop worden zowel de jongere als de ouders verwacht. Indien na de intake ons aanbod niet geschikt lijkt voor de jongere, dan informeren we u over het aanbod van andere partners in de regio. Na ViDA volgt een afrondingsgesprek, opnieuw samen met de jongere en zijn/haar ouders.

Deelname aan ViDA is gratis.

Comments