Publicaties‎ > ‎

Werkingsverslagen

  • Werkingsverslag 2017 goedgekeurd op de algemene vergadering van 24 april 2017 (pdf).
    In deze zipbestanden vindt u de jaargegevens van 2017 ons overgemaakt door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Het gehanteerde aantal zorgperiodes (dossiers) wijkt af van de totalen die opgenomen worden in ons werkingsverslag. Dit heeft te maken met het feit dat het Agentschap bij de verwerking van de gegevens een andere manier van berekening hanteert dan de onze. Zo werden ondermeer zorgperiodes die geen geregistreerd "face to face" contact hebben, zorgperiodes die zich nog in de aanmeldingsfase bevinden, .... niet weerhouden.  Voor meer toelichting bij de gepubliceerde gegevens kan steeds contact worden opgenomen met de directie van het CGG.