Vacatures

VACATURE PSYCHOLOOG VOLWASSENENTEAM


Het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Noord-West-Vlaanderen verstrekt op multidisciplinaire wijze ambulante geestelijke gezondheidszorg aan personen met ernstige geestelijke gezondheidsproblemen.

Het centrum heeft een specifiek hulpverleningsaanbod voor kinderen en jongeren, adolescenten en jongvolwassenen, volwassenen en ouderen. We werken voor de ganse regio Noord-West-Vlaanderen, met vestigingen in Oostende, Brugge en Torhout.

Het centrum speelt een actieve rol binnen de vernieuwing van de geestelijke gezondheidszorg in de regio, in het bijzonder binnen de functie vroegdetectie en vroeginterventie van ernstige psychische problemen.


Het CGG zoekt voor de standplaats Brugge een klinisch psycholoog (30u. tot voltijds, 38u.) voor de volwassenenwerking (25 tot 65 jaar) met volgende taakomschrijving.


Startdatum:  streefdatum 1 maart 2018


Algemene opdracht:

Verantwoordelijkheid dragen voor de volgende psychologische interventies:

  • Screening, indicatiestelling en diagnostiek bij nieuwe aanmeldingen. Samen met de patiënt en in overleg met de verwijzer of andere behandelaars komen tot een gedeeld behandelplan met concrete doelstellingen.

  • Consult en advies: ondersteunen en coachen van partners uit de eerste lijn (huisarts, welzijn, ..) en de geestelijke gezondheidszorg bij hun patiënten met (een vermoeden van) een geestelijk gezondheidsprobleem

  • Behandeling waarbij de nadruk ligt op het oplossingsgericht en kortdurend werken, met als doelstelling het functioneren van de patiënt te verbeteren door het verhogen van zijn competenties. De focus ligt hierbij veeleer op concrete en gerichte doelstellingen dan op onderliggende thema’s of op de therapeutische relatie. Dit veronderstelt een therapeutische houding waarbij men actief, gestructureerd en systematisch te werk gaat en waarbij empowerment en responsabilisering van de patiënt centraal staan. Binnen ons CGG is dit ondermeer geoperationaliseerd door het werken volgens de CAPA-methodiek (capa.co.uk).

  • Opnemen van de wetenschappelijke opdracht als psycholoog.
    In samenwerking met andere collegae en disciplines onderbouwt u de dagelijkse praktijk op een wetenschappelijke manier.


Specifieke focus:

  • Doelgroep van personen met ernstige geestelijke gezondheidsproblemen, meerbepaald op vlak van stemming, identiteitsontwikkeling en persoonlijkheid. U werkt binnen het afgesproken behandelkader van de dialectische gedragstherapie en de schematherapie (Zorgtraject persoonlijkheidsstoornissen Noord-West-Vlaanderen).

  • U werkt  met de ganse context (gezin, partner) zodat pathologische communicatievormen en interacties worden omgebogen naar een meer constructieve wijze van omgaan en relatievorming. U herstelt vertrouwen en versterkt de gezinsrelaties.

  • U helpt de intense en moeilijke emoties van de leden van het systeem te managen. U werkt hieromtrent nauw samen met de verschillende professionele contexten rondom deze gezinnen.Profiel

Opleiding:
- master in de klinische psychologie

- postgraduate opleiding strekt tot aanbeveling, bij voorkeur binnen een systeemgericht of oplossingsgericht kader


Kennis:

- algemene psychopathologie en ontwikkelingspsychologie

- dialectische gedragstherapie en schemagerichte therapie
- goed vertrouwd met technieken binnen een gezinstherapeutisch, oplossingsgericht en cognitief kader

- inzicht in het veld van de (vernieuwing van) de geestelijke gezondheidszorg

- voldoende brede algemene ontwikkeling
- basiskennis informatica

- voldoende kennis van gesproken Frans en Engels


Vaardigheden:

- luisterbereid, tactvol en invoelend

- kunnen omgaan met weerstand, confronteren en grenzen stellen

- beschikken over didactische vaardigheden in functie van vorming en opleiding

- mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden
- systematisch en ordelijk werken
- vermogen tot zelfstandig organiseren van het werk en opmaken van prioriteiten.


Attitudes:
- zin voor initiatief

- collegiaal en gericht op samenwerking
- bereidheid tot openheid over werk
- stressbestendig
- flexibel

Ervaring:
Relevante beroepservaring in de sector geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen vereist.

Plaats in de organisatie:

Lid van het multidisciplinaire volwassenenteam. U werkt onder de inhoudelijke verantwoordelijkheid van de psychiater.
U werkt onder de algemene leiding van het directiecollege.


Solliciteren

Stuur uw sollicitatiebrief vergezeld van uw curriculum vitae voor 3 januari 2018 naar Filip Desmit, directeur zorgverlening, CGG Noord-West-Vlaanderen, Langestraat 113, 8000 Brugge - filip.desmit@cgg.be

Voor meer informatie omtrent deze functie kan met hem contact worden opgenomen (050/ 34 24 24).


Sollicitatiegesprekken

Indien uw kandidatuur weerhouden wordt, gaan de eerste gesprekken door op woensdag 17 januari 2018.